programy-unijne-logo
Komorniki 07.01.2016
NOEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka komandytowa.
ul.Fabianowska 128
62-052 Komorniki

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: NOEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka komandytowa.
W związku z realizacją projektu pn: Wprowadzenie innowacyjnego produktu szansą na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału innowacyjnego spółki NOEX” w ramach Poddziałania  1.5.2 WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu środków trwałych

Opis i wielkość zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup

 • wtryskarki Wittmann Battenfeld HM65/210 z robotem Wittmann typ W808
 • robota Wittmann typ W808
 • robota Wittmann typ W808
 • formy wtryskowej płytki Petriego 90 mm z wentylacją
 • formy wtryskowej płytki Petriego 90 mm stabilna
 • automatycznego systemu odbioru płytek petriego

Termin i miejsce realizacji:

Zamówienie realizowane będzie w okresie - styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r. Miejsce realizacji zakupów - Komorniki.

Warunki udziału w postępowaniu - oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres oferenta.
 2. Dane kontaktowe.
 3. Cenę netto/brutto- w/w środków trwałych
 4. Termin ważności oferty
 5. Podpis dostawcy

Kryteria oceny oferty- 100 % cena

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 16:00 w siedzibie firmy NOEX ul Fabianowska 128 Komorniki. Ofertę można złożyć osobiście lub pocztą na w/w adres Zamawiającego lub mailem na adres biuro@noex.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapytanie ofertowe zamieszczono na naszej stronie: www. noex.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Komornikach ul. Fabianowska 128

Z poważaniem Prezes Zarządu

W załączniku zaproszenie do składania ofert