Czym jest kooperacja produkcyjna?

Globalny kryzys ekonomiczny może wpłynąć na znaczne spowolnienie rozwoju gospodarczego, co stanowi spore wyzwanie również dla polskich przedsiębiorstw. Malejąca wartość złotego, utrudniony dostęp do towarów importowanych, pogarszające się warunki rozwojowe to tylko kilka czynników, które prowokują do poszukiwania alternatywnych sposobów wspierania przedsiębiorstw. Jednym z takich rozwiązań jest kooperacja produkcyjna.

Kooperacja produkcyjna, czyli współpraca między przedsiębiorstwami

Kooperacja produkcyjna zawsze odgrywa istotną rolę w przemyśle, ale w czasach kryzysowych nabiera szczególnego znaczenia. Celem jest w tym przypadku nawiązanie współpracy, która przynosi wymierne korzyści każdej ze stron. Kooperacja to pojęcie wywodzące się z łaciny, a oznacza współpracę określonej grupy osób/podmiotów na podstawie zawartej wcześniej umowy. Brak w tym przypadku elementy rywalizacji, gdyż celem jest skuteczna koordynacja wszystkich podejmowanych działań dla osiągnięcia jak najkorzystniejszego dla kooperantów efektu.

Przykładów kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami jest wiele. Oczywiście każdy rodzaj współpracy pomiędzy niezależnie działającymi firmami jest obarczony ryzykiem, jednak przy dobrze sformułowanej umowie, spełnieniu podstawowych kryteriów bezpieczeństwa i dążeniu do wspólnego celu kooperacja należy do najbardziej zachowawczych rozwiązań. Przedsiębiorstwa muszą działać wspólnie na zasadach współpracy — w poczuciu wzajemnej akceptacji, tolerancji i współzależności. Kooperacja realizowana jest między firmą produkcyjną a outsourcingową. W przypadku ograniczonej dostępności komponentów czy półproduktów przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na współpracę produkcyjną w zakresie wykonania niezbędnych wyrobów, czy użyczenia linii produkcyjnej na godziny, czy projekty.

Okazuje się przy tym, że polskie przedsiębiorstwa wykazują się niezwykłą kreatywnością i zaufaniem biznesowym podczas kooperacji produkcyjnej. Niejednokrotnie poprzez taką współpracę realizowane są bardzo ciekawe projekty lub o wiele tańsze produkty niż w przypadku działań w pojedynkę. Co ważne, jest to rozwiązanie, które sprawdza się nie tylko w czasach kryzysu.