Co to jest szalka Petriego?

W laboratoriach medycznych, chemicznych, farmaceutycznych czy mikrobiologicznych wykorzystywane są różne rodzaje narzędzi i pojemników. Do podstawowego wyposażenia należy szalka Petriego. Jej nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego bakteriologa Juliusa Richarda Petriego, który wynalazł ją w 1887 roku. Szalka Petriego służy do hodowli mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby czy drożdże, a także do przeprowadzania różnego rodzaju badań naukowych i eksperymentów.

Budowa szalki Petriego

Szalka Petriego składa się z dwóch części – dolnej, płaskiej podstawy oraz górnej, przezroczystej pokrywki. Obie części wykonane są zazwyczaj z plastiku lub szkła. Średnica szalki wynosi przeważnie około 90 mm, a wysokość około 15–20 mm. Istnieją też modele o większych i mniejszych wymiarach. Podstawa szalki jest płaska i ma za zadanie utrzymanie podłoża hodowlanego, na którym rosną mikroorganizmy. Pokrywka natomiast zapewnia ochronę hodowli przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz utrzymanie odpowiedniej wilgotności wewnątrz szalki.

Zastosowanie w badaniach naukowych

Płytki Petriego znajdują szerokie zastosowania w badaniach naukowych, zwłaszcza w mikrobiologii. Naczynia te można wykorzystać m.in. do izolacji i identyfikacji bakterii, grzybów czy pierwotniaków, badania ich wzrostu i rozmnażania, a także analizy interakcji między różnymi gatunkami mikroorganizmów. Ponadto szalki Petriego są również używane do przeprowadzania testów antybiotykowrażliwości, czyli badania zdolności bakterii do namnażania się w obecności różnych antybiotyków.

Utrzymanie sterylnych warunków pracy

Podczas pracy z szalką Petriego kluczowe jest utrzymanie sterylnych warunków, aby uniknąć zanieczyszczenia hodowli przez mikroorganizmy obecne w otoczeniu. W tym celu trzeba przestrzegać kilku zasad, takich jak noszenie rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych. Podczas przenoszenia płytki z jednego miejsca na drugie należy unikać gwałtownych ruchów oraz utrzymywać ją w pozycji poziomej, aby nie dopuścić do przemieszczania się podłoża hodowlanego. Trzeba też pamiętać o sterylizacji naczyń lub używać szalek jednorazowych.