Proces technologiczny Wittman 4.0

Proces technologiczny Wittman 4.0

 

We współpracy z firmą Wittmann-Battenfeld rozpoczeliśmy proces wdrażania systemu WITTMANN 4.0 czyli powiązania każdego gniazda produkcyjnego (komunikacji między maszynami, robotami i urządzeniami peryferyjnymi) z siecią informatyczną firmy. Dzięki temu będziemy mieli możliwość:

- Automatycznej identyfikacja maszyn i wszystkich urządzeń peryferyjnych.

- Automatycznej konfiguracja urządzeń – plug & produce.

- Ważnego wkładu w bezpieczeństwo danych w całym systemie produkcyjnym.

- Nieograniczonego dostępu poprzez WiBa QuickLook App.

- Wymiany informacji z systemami monitorowania CMS, zdalne sterowanie oraz Web-Serwis dostępnymi dla klientów WITTMANN BATTENFELD.

- Otwarcia drzwi do nowego świata produkcji - Industry 4.0.